DONATE
Yona Shemesh
Yona Shemesh
Counselor, Hevruta Gap-Year Program

Yona Shemesh is a counselor in the Hevruta Gap-Year Program.